Vivid PiezoSonic-E
Image of V380012
Item # V380012